מדיניות הבטחת איכות

לחברת טכנובר בע"מ הסמכה לתקן ISO 9001:2015 והיא מנהלת מערך הבטחת איכות האחראי לייסד ביטחון במוצרי החברה בקרב לקוחותיה. כל זאת תוך בחינת אמינותם של כל התחומים הנוגעים לפעילות האיכות בארגון, מרגע ביצוע ההזמנה ליצרנים/ספקים ועד לאספקת המוצרים ללקוחות.

ליווי כל מהלכי הבקרה ובדיקות המוצרים נעשה בהתאם לתקנים הרלוונטיים, בהתחשבות בצורכי הלקוחות. קיום מערך הבטחת האיכות, נועד להבטיח את רמת איכות המוצרים בארגון כולל תהליכי האחסון, בדיקת סימונים ואישור תעודות האיכות.

הבטחת האיכות מכסה את כלל הפעילויות בנושאי האיכות ומטפלת בנושאים מגוונים כגון: ביקורת, פיקוח, אימות ובדיקות, ניתוח צורכי הלקוחות והשוק, אפיון מוצרים, תכנון, בדיקות והפצה, כתלות במורכבות התהליך/ השירות ו/או בדרישות הלקוח ו/או בדרישות התקנים הרלוונטיים.

בנוסף אחראית מחלקת הבטחת האיכות על ניתוח ואישור תעודות החומר ( C.O.T / C.O.C) וביצוע בדיקות מדגמיות למוצרים.

תחומי האחריות של מחלקת הבטחת האיכות כוללים:

  • המלצה על שיפור מתמיד בנושאי איכות המוצרים והתהליכים בארגון.
  • זיהוי בעיות הקשורות לאיכות ודרכי הפעולה הנדרשים לתיקונם מול היצרנים/ספקים.
  • המלצה על פתרונות לבעיות איכות ווידוא יישום ההמלצות בנושאי איכות.

מדיניות האיכות בארגון מחויבת לספק מוצרים ברמת איכות ושירות המתאימים או עולים על דרישות הלקוח. החברה מספקת מוצרים העומדים ומיוצרים על פי דרישות התקנים הבינלאומיים, כדוגמת:

ASME ,ASTM ,API ,ANSI ,ISO ,DIN ,EN ,NEN 3650 ,SFA ,SWA ,AWWA והתקנים הישראליים.

כל זאת תוך קיום מערך מדדי ספקים אשר מבצע מעקב שוטף אחר פעילויות האיכות של ספקי החברה, מתן דגש לרמת ההסמכות, רמת הייצור, ביצוע פעולות מתקנות וטיפול בתלונות.


קישורים נוספים

תכונות הפלדה – ייצור ושימור
ריתוך והלחמה – שיטות ובטיחות
סוגי פלדה – תקנים ותכונות