שעות הפעילות בסניפי טכנובר

בראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמחת תורה

מועדים

שעות פעילות

ערב ראש השנה

29.9.2019 יום א', כ"ט באלול, תשע"ט

סגור

ראש השנה

30.9.2019 יום ב', א' בתשרי, תש"פ

1.10.2019 יום ג', ב' בתשרי, תש"פ

סגור

ערב יום כיפור

יום ג', 8.10.2019, ט' בתשרי, תש"פ

08:00-11:00

יום כיפור

יום ד', 9.10.2019 י' בתשרי, תש"פ

סגור

ערב סוכות

יום א', 13.10.2019, י"ד בתשרי, תש"פ

סגור

סוכות

יום ב', 14.10.2019, ט"ו בתשרי, תש"פ

סגור

חוה"מ סוכות

ימי ג'-ה', 15-17.10.2019, ט"ז-י"ח בתשרי, תש"פ

08:00-14:00

חוה"מ סוכות

יום ו', 18.10.2019, י"ט בתשרי, תש"פ

08:00-12:00

הושענה רבה

יום א', 20.10.2019, כ"א בתשרי, תש"פ

סגור

שמחת תורה

יום ב', 21.10.2019, כ"ב בתשרי, תש"פ

סגור